Slider

1. Regulamin zwiedzania służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku oraz czystości na Bramie Opatowskiej i w jej bezpośrednim otoczeniu.

2. Podstawowa zasada obowiązująca w komunikacji w obiekcie stanowi, że wychodzący/schodzący mają zawsze pierwszeństwo.

3. Ostatnie wejście na taras widokowy następuje 30 min. przed zamknięciem.

4. Zwiedzanie obiektu możliwe jest po zakupieniu biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem:

- bilet normalny: 8,00 zł

- bilet ulgowy: 6,00 zł
* bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, emerytom, rencistom, uczniom i studentom do 26. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym

- bilet dla mieszkańca Sandomierza: 3,00  zł ,

- bilet dla mieszkańców z okolic w promieniu do 30. km: 6,00 zł (przysługuje po okazaniu dokumentu tożsamości, potwierdzającego miejsce zamieszkania),

- bilet dla turystów z pociągu turystycznego relacji Kielce-Sandomierz-Kielce oraz Rzeszów-Sandomierz-Rzeszów - 3,00 zł,

- dzieci do la 3. - wstęp bezpłatny.

5. Po zakupie biletu reklamacje nie będą uwzględniane.

6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, silny wiatr, deszcz, śnieg, grad, mgła) o wejściu na platformę widokową decyduje zwiedzający na własną odpowiedzialność. O zamknięciu tarasu może zdecydować także obsługa obiektu.

7. Liczba osób jednocześnie przebywających na szczycie bramy jest ograniczona. Grupa powinna liczyć maksymalnie 20 osób.

8. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, osoby do 16-go roku życia wchodzą wyłącznie z opiekunem bądź za jego przyzwoleniem.

9. Opiekun wycieczki (kierownik, pilot grupy, przewodnik) ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie swojej grupy na terenie obiektu.

10. Osoby niepełnosprawne umysłowo oraz ze skłonnościami do kurczy, drgawek, zawrotów głowy, omdleń i z lękiem wysokości mogą wchodzić na Bramę Opatowską tylko z odpowiedzialną osobą towarzyszącą.

11. Przy pokonywaniu kolejnych drewnianych kondygnacji należy zachować maksimum ostrożności, gdyż łączące je schody są bardzo strome i wąskie.

12. Wchodząc po schodach należy uważać na głowę ze względu na wąskie otwory przejściowe w drewnianych stropach.

13. W trakcie przebywania na szczycie Bramy Opatowskiej zabronione jest wychylanie się poza barierki, wspinanie się na nie,  bieganie po chodniku widokowym, rozpychanie się, zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów lub wylewanie płynów, a także wykrzykiwanie.

14. Na zwiedzających spoczywa obowiązek zachowania czystości.

15. Zabronione jest: wchodzenie z lodem, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, wprowadzanie zwierząt, umieszczanie napisów na ścianach, planszach itp.

16. Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

17. Sandomierskie Centrum Kultury nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.

18. Wycieczki i grupy zorganizowane mogą przebywać na tarasie widokowym do 15 minut.

19. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2016

 

herb sandomierz logo sck logo Centrum Informacji Turystycznej logo krepianka Logo Podziemna Trasa Turystyczna
© 2017 bramaopatowska.eu