Slider

1. Regulamin zwiedzania służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku oraz czystości na Bramie Opatowskiej i w jej bezpośrednim otoczeniu.
2. Podstawową obowiązującą w komunikacji w obiekcie jest zasada: wychodzący/ schodzący mają zawsze pierwszeństwo.
3. Ostatnie wejście na taras widokowy od poniedziałku do piątku następuje 30 minut przed zamknięciem, natomiast w soboty oraz niedziele ostatnie wejście odbywa się 45 minut przed zamknięciem.  
4. Zwiedzanie obiektu możliwe jest po zakupieniu biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem:

  • bilet ulgowy: 10,00 zł
  • bilet normalny: 12,00 zł
  • bilet dla mieszkańca Sandomierza: 5,00 zł
  • bilet dla mieszkańca z okolic Sandomierza do 30. km: 10,00 zł
  • bilet dla turystów z pociągu turystycznego relacji Kielce-Sandomierz-Kielce oraz Rzeszów-Sandomierz-Rzeszów: 10,00 zł

5. Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom powyżej 3. roku życia, emerytom, rencistom, uczniom i studentom do 26. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym.

6. Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji.
7. Po zakupie biletu reklamacje nie będą uwzględniane.
8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (burza, silny wiatr, deszcz, śnieg, grad, mgła) o wejściu na platformę widokową decyduje zwiedzający na własną odpowiedzialność. O zamknięciu tarasu może zdecydować także obsługa obiektu.
9. Liczba osób jednocześnie przebywających na szczycie bramy jest ograniczona. Grupa powinna liczyć maksymalnie 20 osób.
10. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, osoby do 16-go roku życia wchodzą wyłącznie z opiekunem.
11. Opiekun wycieczki (kierownik, pilot grupy, przewodnik) ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie swojej grupy na terenie obiektu.
12. Osoby niepełnosprawne umysłowo oraz ze skłonnościami do kurczy, drgawek, zawrotów głowy, omdleń i z lękiem wysokości mogą wchodzić na Bramę Opatowską tylko z odpowiedzialną osobą towarzyszącą.
13. Przy pokonywaniu kolejnych drewnianych kondygnacji należy zachować maksimum ostrożności,  gdyż łączące je schody są bardzo strome i wąskie.
14. Wchodząc po schodach należy uważać na głowę ze względu na wąskie otwory przejściowe w drewnianych stropach.
15. W trakcie przebywania na szczycie Bramy Opatowskiej zabronione jest wychylanie się poza barierki, wspinanie się na nie, bieganie po chodniku widokowym, rozpychanie się, zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów lub wylewanie płynów, a także wykrzykiwanie.
16. Na zwiedzających spoczywa obowiązek zachowania czystości.
17. Zabronione jest: wchodzenie z lodem, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, wprowadzanie zwierząt, umieszczanie napisów na ścianach, planszach itp.
18. Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
19. Sandomierskie Centrum Kultury nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu.
20. Wycieczki i grupy zorganizowane mogą przebywać na tarasie widokowym do 20 minut.
21. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

herb sandomierz logo sck logo Centrum Informacji Turystycznej logo krepianka Logo Podziemna Trasa Turystyczna
© 2022 bramaopatowska.eu